Work with Us

work with us

Positions Available:

marketing expert

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตราเงินเดือน: 25K+

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ:
พัฒนาและดำเนินการแคมเปญการตลาดในช่องทางต่างๆ รวมถึงดิจิทัล โซเชียลมีเดีย อีเมล และการโฆษณาแบบดั้งเดิม
ดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อระบุแนวโน้ม ความต้องการของลูกค้า และกิจกรรมของคู่แข่ง
ทำงานร่วมกับทีมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหา กราฟิก และสื่อส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
จัดการบัญชีโซเชียลมีเดียและมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามเพื่อเพิ่มการมองเห็นและความภักดีของแบรนด์
ติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ เช่น ROI, CTR และอัตราคอนเวอร์ชั่น และให้คำแนะนำจากข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ผู้ขาย และพันธมิตรเพื่อดำเนินการริเริ่มทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม งานแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลยุทธ์การตลาด
สนับสนุนทีมขายโดยจัดเตรียมเอกสารทางการตลาด การนำเสนอ และการฝึกอบรมตามความจำเป็น
ทำงานร่วมกับทีมงานข้ามสายงาน รวมถึงการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า เพื่อจัดความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิ

คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในบทบาททางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
มีความเข้าใจหลักการ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติทางการตลาดเป็นอย่างดี
ทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมทั้งการเขียนและการพูด
มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล เช่น Google Analytics เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดีย FB, IG, Line, TikTok, LinkIn, และซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล
กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีความสามารถในการตีความข้อมูลและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
ความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บัดเทนเดอร์

อัตราเงินเดือน: 20K+

คุณสมบัติ  

มีความกระตือรือร้นและมีความชื่นชอบทางด้านกัญชา 
มีบุคคลิกที่ดีสุภาพเรียบร้อย
มีความรู้ด้านกัญชาเป็นอย่างดี(สามารถฝึกได้)
มีอัธยาศัยดี มีใจรักบริการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและแนะนำสินค้าได้ดี
มีโอกาสการเติบโตที่ไว ตามผลงาน สามารถเลื่อนขั้นขึ้นเป็น Manager หรือ Assistant Manager ถ้าเก่งพอ
ลักษณะงาน
มีส่วนร่วมกับลูกค้าในลักษณะที่ให้ความรู้และให้ข้อมูลดูแลลูกค้าไทยและต่างชาติ
ต้องสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตามความต้องการ/และอาการของลูกค้าได้ 
อำนวยความสะดวกตลอดกระบวนการขายสนับสนุนทีมและแคชเชียร์ 
รับผิดชอบในการชั่งน้ำหนักสินค้าให้เทียงตรงและแม่นยำให้ตรงตามต้องการของลูกค้าตลอดการซื้อขาย
Budtender มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเช็คสต็อกและควบคุมสินค้าคงคลังให้กับผู้จัดการที่ร้านช่วงเปลี่ยนกะหรือสิ้นสุดการขายรายวัน

jobs available at OG house

ตำแหน่งงาน: พนักงานประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน: 15K – 20K

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ:
ทักทายผู้ที่มาเยือน: ยินดีต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
การรับสาย: รับสายทุกสายทันทีด้วยท่าทางมืออาชีพ
การจัดการการนัดหมาย: กำหนดเวลาและจัดการการนัดหมายโดยใช้ระบบที่กำหนดการ
การจัดการจดหมายและพัสดุ: รับและแจกจ่ายจดหมายและพัสดุไปยังผู้รับที่เหมาะสม
การให้ข้อมูล: เสนอข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมยืนเกี่ยวกับองค์กร บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก
การบำรุงรักษาบริเวณแผนกต้อนรับ: รักษาบริเวณแผนกต้อนรับให้สะอาด เป็นระเบียบ และเรียบร้อยอยู่เสมอ
ช่วยเหลือพนักงาน: ให้การสนับสนุนด้านการบริหารแก่พนักงานตามความจำเป็น
ความปลอดภัย: บังคับใช้โปรโตคอลความปลอดภัย เช่น การลงชื่อเข้าใช้ผู้เยี่ยมชม และการออกป้ายผู้เยี่ยมชม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน: ปฏิบัติตามขั้นตอนฉุกเฉินและช่วยเหลือในการอพยพหากจำเป็น
การรักษาความลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นความลับเสมอ
กิจกรรมสำนักงาน: ประสานงานกิจกรรมและการปฏิบัติการของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และสามารถติดต่อหรือประสานงานภายนอกสำนักงานได้
เตรียมจดหมาย เอกสาร และรายงานอย่างเป็นทางการ
การตอบข้อความ: บริการลูกค้า (แชทสด, อีเมล, Facebook, Line OA, Instagram, โทรศัพท์) ฯลฯ…

คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหาร บทบาท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
มีความเข้าใจการบริหารงานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมทั้งการเขียนและวาจา
ความเชี่ยวชาญเช่น Google Analytics เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดีย (Live Chats, Facebook, Line OA, Instagram, Phone calls ) และอีเมล
กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีความสามารถในการตีความข้อมูลและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจัดการหลายโครงการพร้อมกัน

jobs available

ตำแหน่งงาน: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์

อัตราเงินเดือน: 25K+

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ:
การจัดการสินค้าคงคลัง: รักษาบันทึกสินค้าคงคลังที่ถูกต้องและติดตามระดับสินค้าคงคลัง
การรับสินค้า: รับสินค้าที่เข้ามาจากนั้นตรวจสอบปริมาณ และตรวจสอบความเสียหาย
ชั้นวางในสต๊อก: จัดระเบียบสินค้าบนชั้นวางหรือจอแสดงผลตามแผนผังพลาโนแกรมหรือแนวปฏิบัติในการขายสินค้าด้วยภาพที่ประกอบ
การเติมสต็อก: ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังตลอดทั้งวันและเติมสต็อกชั้นวางตามความจำเป็น
การนำเสนอสินค้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าถูกนำเสนออย่างน่าดึงดูด พร้อมป้ายและราคาที่ เหมาะสม
ช่วยเหลือลูกค้า: ช่วยเหลือลูกค้าในการค้นหาสินค้าและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
การป้องกันการสูญเสีย: ใช้มาตรการป้องกันการโจรกรรมและการหดตัวของสินค้า
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา: รักษาทำความสะอาดพื้นที่ที่จัดขาย ชั้นวาง และการแสดงสินค้าให้สะอาดและเป็นระเบียบ
ขั้นตอนด้านความปลอดภัย: ปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
การรายงาน: รายงานความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลัง ความเสียหาย หรือข้อกังวลด้านความปลอดภัยต่อฝ่ายบริหารโดยทันที

คุณสมบัติ:
วุฒิปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพิสูจน์แล้วในบทบาท Retail Experiencer โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งการเขียนและพูด
ทักษะการบริการลูกค้า: ทักษะการบริการลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า ช่วยเหลือพวกเขาในการค้นหาผลิตภัณฑ์ ตอบคำถาม และจัดการข้อซักถามหรือข้อกังวล
ทักษะการจัดองค์กร
ความแข็งแกร่งทางกายภาพ: งานทางกายภาพ เช่น การอัตราเงินเดือน: 25K+

ยกและถือกล่องขั้นชั้นวาง และการจัดเรีย
มีความเชี่ยวชาญในด้าน POS, SAP, Google Analytics, เครื่องมือการจัดการ และอีเมล
กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีความสามารถในการตีความข้อมูลและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญ จัดการหลายโครงการพร้อมกัน
ความสามารถในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ดี